Lovkvalitet - Om departementets sikring av teknisk og språklig kvalitet

Denne oppgaven tar for seg spørsmål knyttet til teknisk og språklig kvalitet i lovgivningen. Hovedfokuset har vært å belyse to forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet dreier seg om hvilke krav som stilles til utarbeidelsen og utformingen til lover. Det andre forskningsspørsmålet jeg har forsøkt å svare på, gjelder departementenes sikring av teknisk og språklig kvalitet i lovgivningen

VedleggStørrelse
PDF icon CompLex_2-18_korr1 (002).pdf1.98 MB
Out of print: 
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.