Ivar Berg-Jacobsen

Utgivelser: 

2012/01: Tre artikler om IT-styring i norsk forvaltning.

Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen – Fra kontrollør til aktør: Behov for nye roller for fagdepartementene i styring av tverrgående IKT-prosjekter?
Arild Jansen, Tommy Tranvik – IT governance in Norwegian public sector – business as usual?
Arild Jansen – The functions of ICT in public sector and its impact on governancE