2014/04 : Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler

Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler : foreløpige resultater

Prosjektet «Informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren» finansieres av UNINETT og gjennomføres i samarbeid mellom Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren og Senter for rettsinformatikk (SERI), Universitetet i Oslo.

I denne første rapporten fra prosjektet drøftes fire hovedspørsmål:

- I hvilken grad hadde universiteter og høyskoler etablert skriftliggjorte styringssystemer for informasjonssikkerhet?

- I hvilken grad hadde universiteter og høyskoler med skriftliggjorte styringssystemer innført systemene og satt dem i drift?

- Hvilke utfordringer – hindringer eller barrierer – påvirket innføring og drift av styringssystemene?

- Hvordan forsøkte institusjonene å håndtere utfordringer de stod overfor ved innføring og drift av styringssystemene?

Rapporten gir foreløpige svar på disse spørsmålene. Rapporten bygger på informasjon – skriftlig dokumentasjon og intervjuer med nøkkelpersonell – innhentet fra 20 av drøyt 30 statlige universiteter og høyskoler som er tilknyttet forskningsnettet i Norge og som betjenes av Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren.

 

VedleggStørrelse
PDF icon CompLex_4-14_web.pdf696.44 KB
Fil CompLex_4-14_.epub355.77 KB
Out of print: 
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.