2013/03: Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet

Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet

Rapporten inneholder en bred gjennomgang av personvernrettslige spørsmål knyttet til teknologi som brukes for å holde kontakt med, styre og kontrollere arbeidstakere utenfor fast arbeidssted (feltteknologi).

Dag Wiese Schartum er professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo.

Out of print: 
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.