2013/01: Retten til ikke å vite

Retten til ikke å vite

Oppgaven er skrevet ved Senter for rettsinformatikk i forbindelse med prosjektet ”Norwegian clinical genetic Analysis Platform” (”GenAP”), som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Prosjektet er et pilotprosjekt hvis formål er å etablere en sentralisert infrastruktur for sikker lagring og analyse av genomdata til klinisk bruk. "GenAP" hadde oppstart høsten 2012 og er planlagt avsluttet innen utgangen av 2015.

Marit Stubø var ansatt som vit.ass. ved Senter for rettsinformatikk da oppgaven ble skrevet.

Out of print: 
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.