2012/02: To arbeider i prosjektet Road to media-aware user-Dependent self-aDaptive Networks (R2D2)