2011/05: Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern

Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern - en gjennomgang av norsk rettspraksis

Grensene for arbeidsgivers styringsrett er av de mest sentrale Problemstillingene i arbeidslivets rettsforhold. I dette arbeidet er spørsmålet i hvilken grad arbeidsgivers styringsrett begrenses eller reguleres av arbeidstakeres og arbeidssøkeres rett til personvern. Her møtes arbeidsretten og personvernretten. Forfatteren har gjennomgått norsk rettspraksis fra 2000 til 2010.

Et tema knytter seg til kravet om at de ansatte skal være informert om kontrolltiltak, og forfatteren har undersøkt hvilke krav domstolene stiller. Dette var særlig aktuelt i en kjennelse fra Høyesterett i mai 2011. Saken gjaldt arbeidsgivers bruk av opplysninger fra GPS som bevis for å si opp en sjåfør. Forfatteren reiser også spørsmål om jobbsøkere trenger bedre personvern og om psykologiske tester bør reguleres særskilt.

Dette arbeidet er skrevet under et forskningsopphold forfatteren hadde på Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Universitetet i Oslo høsten 2010. Mette Borchgrevink fikk den juridiske licentiatgraden ved Institutt for rettsinformatikk for "Ny teknologi i arbeidslivet - rettslige aspekter" (Universitetsforlaget 1985) og FAFO-prisen 1986.

Forfatteren har arbeidet med blant annet arbeidsrett og personvern i Datatilsynet, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og Direktoratet for arbeidstilsynet. Hun er medlem av Advokatforeningens Lovutvalg for IKT og personvern og arbeider nå som advokat i Kollektivtransportproduksjon AS.

VedleggStørrelse
PDF icon Complex 2011-05.pdf313.92 KB
Out of print: 
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.