2008/04: IT-støtte for arbeid med lovsaker

IT-støtte for arbeid med lovsaker

Mangelfull lovgivning kan være godt levebrød for jurister, men det er trolig få jurister som føler særlig glede av å løse problemer som primært kan tilskrives dårlig håndverk fra lovgivers side. Dette arbeidet søker å belyse mulighetene for å utvikle IKT-baserte hjelpemidler som kan bidra til å øke kvaliteten av lover. Rapporten er utarbeidet som del av et forprosjekt støttet av Norges forskningsråd og programmet VIOS.

Dag Wiese Schartum er professor ved Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

VedleggStørrelse
PDF icon Complex 2008-04.pdf408.99 KB
Out of print: 
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.