2006/02: Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet