2005/07: En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett