2004/02: Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av informasjonstjenester