2004/01: Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene

Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene - innstilling fra Immaterialitetsutvalget, oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31. januar 2000. Avgitt til Universitets- og høgskolerådet 8. oktober 2003.

Out of print: 
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.