2003/09: Rettslig klassifisering av digitale produkter og nettsteder