2003/06: Opphavsrettslige aspekter ved nettbasert formidling av musikk