2002/08: Platekontrakten

Platekontrakten - Eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning

Out of print: 
Ja