2002/07: Digitale mellomledds ansvar for videreformidling av ytringer