2002/03: Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler

Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler - innstilling fra et utvalg oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31 januar 2000. Avgitt til Universistets- og høgskolerådet i oktober 2001.

Out of print: 
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.