2001/03: Internasjonal jurisdiksjon ved elektronisk handel