1999/02: Betaling via internett

Betaling via internett - et utvalg av juridiske problemstillinger

Out of print: 
Ja