1997/11: Rettslig vern av databaser : med Det norske meteorologisk institutts databaser som eksempler

Rettslig vern av databaser : med Det norske meteorologisk institutts databaser som eksempler

Out of print: 
Ja