1997/09: Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter

Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter - Elektronisk handel med åndsverk i et rettsinformatisk perspektiv

VedleggStørrelse
PDF icon Complex 1997-09.pdf3.79 MB
Out of print: 
Ja