1997/08: Avtalelisens etter åndsverkloven § 36

 Avtalelisens etter åndsverkloven § 36 - med særlig vekt på de krav som stilles til organisasjonen, jfr. § 38a

Out of print: 
Ja