1997/02: Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi

Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi - særlig om spesifikasjon av ytelsen, bruk av konsulenter og kriterier ved tildeling av kontrakt

Out of print: 
Ja