1997/01: Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk

Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk

Out of print: 
Ja