1996/01: Innsynsrett i elektronisk post og offentlig forvaltning