1995/02: Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av standarder innen telekommunikasjon

Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av standarder innen telekommunikasjon

Out of print: 
Ja