1994/06: Offentlige informasjonstjenester - Rettslige aspekter