1992/04: Softwarepatentet - immaterialrettens enfant terrible?

Softwarepatentet - immaterialrettens enfant terrible?

En redegjørelse for patenteringen av softwarerelaterede opfindelser i amerikansk og europæisk ret

Out of print: 
Ja