1992/01: Avskrivninger av mikrodatamaskiner med tilbehør