1991/08: Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenett