1991/06: Forutberegnelighet og teknologisk utvikling som juridiske argumenter