1990/08: Nordisk rettsinformatikk

Nordisk rettsinformatikk - foredrag fra Oslo-konferansen 21. og 22. september 1989

Out of print: 
Ja