1990/06: Rettslige normer og juridiske ekspertsystemer - en vurdering av enkelte sider ved taxman