1989/01: En rettslig undersøkelse av tre EDB-systemer i offentlig forvaltning