1987/15: Skatterettslige ekspertsystem

Skatterettslige ekspertsystem - Et eksempel basert på skattelovens § 77

Out of print: 
Ja