1987/07: Selektiv gjenfinning av bestemmelser i bygningslovgivningen