1986/04: Opphavsrett, databaser og datamaskinprogrammer - kontraktsrettslige aspekter

Opphavsrett, databaser og datamaskinprogrammer - kontraktsrettslige aspekter

Out of print: 
Ja