1986/02: Stans av EDB-tjenester i krigs- og krisesituasjoner