1986/01: Formidlingsplikt for kabeleier

Formidlingsplikt for kabeleier og andre regler om signaldistribuerte tjenester

Out of print: 
Ja