1985/07: SARA: Brukerveiledning og programdokumentasjon