1984/09: Automatisk rotlemmatisering - et lingvistisk hjelpemiddel for tekstsøking