1984/01: Kabelnett: Bygnings- og ekspropriasjonslov