1983/15: Plan for et forsikringsrettslig informasjonssystem