1983/09: EDB-basert informasjonssyetem for forvaltningens praksis

Muligheter - forutsetninger - begrensninger

Out of print: 
Ja