1981/04: Systemtekniske konsekvenser av persondatalovgivningen

Systemtekniske konsekvenser av persondatalovgivningen

Out of print: 
Ja