1981/01: Et edb-system for analyse av rettslige avgjørelser

Et edb-system for analyse av rettslige avgjørelser : matematisk grunnlag - og utforming av systemet

VedleggStørrelse
PDF icon Complex 1981-01.pdf2.95 MB
Out of print: 
Ja